Religious Music
Hymns of Holy Monday, Tuesday and Wednesday

[Code : V7] Hymns of Holy Monday, Tuesday and Wednesday

This product is currently unavailable for purchase.
Hymns of Holy Monday, Tuesday and Wednesday

- Ek niktos Orthrizi Allilouia
- Ton Nimfion adelfoi agapisomen
- O Ioudas ti gnomi filargiri
- O limnas ke pigas
- Tapinoumenos di evsplahnian
- To tin avaton , kimenomenin thalassan
- To dogmati to tiranniko
- Ton Nimfona, sou vlepo
- Pasa pnoi, enesatoton Kirion Erhomenos o Kirios
- En tes lambrotisi ton Agion sou
- O tis psihis rathimia nistaxas
- Ote i amartolos prosefere to miron
- Sintrehi lipon
- Ioudas o paranomos Kirie
- Simeron to kata tou Hristou
- Tou kripsantos to talanton
- Kirie i en polles amarties

Categories


Newsletter Signup

Facebook Feed

Search by artist